Wszystko zaczyna się od konsultacji psychologicznej, podczas której klient przedstawia sytuację z jaką przyszedł do terapeuty. W trakcie pierwszej rozmowy określamy cele i zasady współpracy pomiędzy Klientem a terapeutą oraz zaczynamy poznawać siebie nawzajem.

Rezultatem konsultacji psychologicznej może być pojedyncze spotkanie jako forma wsparcia klienta lub też  regularna psychoterapia, której cel i metody pracy zostały już określone Jeżeli w trakcie kolejnych sesji jest potrzebna zmiana rodzaju pracy jest to ustalane na bieżąco pomiędzy dwiema stronami. Zwykle sesja trwa 50 minut, a jej częstotliwość ustalona zostaje na pierwszym spotkaniu.

Sesje to najczęściej kilka lub kilkanaście spotkań które poświęcamy w poszukiwaniu radzenia sobie z trudnościami, wsparciu klienta podczas kryzysu. Z założenia taki rodzaj pomocy jest krótkoterminowy, jednak jeżeli Klient chce pracować nad innymi aspektami i obszarami swojego życia przeprowadzamy terapię indywidualną pogłębioną. Takie spotkania najczęściej odbywają się raz w tygodniu o ustalonej porze przez dłuższy czas. Podczas sesji poszukujemy z Klientem rozwiązań w sprawach takich jak nauka radzenia sobie z bólem emocjonalnym, ze stresem, zwiększenie pewności siebie oraz w każdym innym aspekcie poruszonym przez Klienta. aby pomóc i znaleźć rozwiązanie.

Spotkania zawsze odbywają się w atmosferze pełnej szacunku i akceptacji. Nie musisz się bać trudnych pytań ani osądów, terapeuta jest po to aby Ciebie wysłuchać i pomóc odkryć Ci inne sposoby radzenia sobie z problemem, a w rezultacie znaleźć rozwiązanie do wyjścia z kryzysu.