1. Terapia indywidualna – jest metodą pracy opartą na bezpośredniej relacji klienta z terapeutą. Wspólnie wypracowują oni zmiany, pozwalające klientowi na poprawienie jego sytuacji osobistej i osiągnięcie oczekiwanych rezultatów. Jak dokładnie wygląda spotkanie z terapeutą mogą Państwo dowiedzieć się tutaj. W naszej Pracowni prowadzimy spotkania terapeutyczne w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach.

    • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR; ang. solution focused brief therapy- SFBT) – jest to nowoczesny model terapeutyczny skoncentrowany na osiągnięciu określonego przez klienta celu. Jednym głównych założeń TSR jest „brief” czyli zwięzłość. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach jest modelem terapii krótkoterminowej, o której zakończeniu decyduje klient, korzystając ze wsparcia terapeuty.
      W trakcie sesji terapeuta i klient skupiają się na mocnych stronach i zasobach, z których klient może korzystać, aby osiągnąć pożądane cele. Przedmiotem zainteresowania TSR jest więc teraźniejszość i przyszłość, a nie przeszłość. Terapeuta odnosi się do przeszłości klienta wtedy, gdy może wykorzystać jego doświadczenia i osiągnięcia. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach wydobywa i buduje mocne strony klienta (zasoby) i uczy go z nich korzystać w sposób świadomy.

TSR jest dla Ciebie jeżeli chcesz pracować:

  • na zasobach i mocnych stronach, a nie deficytach i zaburzeniach;
  • na celach i zmianie, którą chcesz osiągnąć, a nie na problemach;
  • na dotychczasowych osiągnięciach, a nie na porażkach;
  • na wyjątkach od sytuacji problemowych, a nie częstotliwości występowania problemów i ich rozmiarach.

2. Terapia par i małżeństw – spotkania w których uczestniczą dwie osoby będące w ze sobą w związku oraz terapeuta. Ten typ terapii adresowany jest do wszystkich osób, którzy czują, że relacja z partnerem nie spełnia ich oczekiwań i potrzeb, oczekują od związku czegoś więcej, nie mogą się porozumieć z partnerem, chcą przejść przez kryzys oraz polepszyć jakość wspólnego życia.

3. Pomoc psychologiczna – obejmuje szeroki wachlarz działań, jakie może podjąć psycholog w celu udzielenia Klientowi pomocy w rozwiązywaniu kryzysów życiowych, wsparciu w sytuacjach trudnych czy wspomagania w rozwoju osobistym.
Spotkanie z jednym z naszych psychologów pozwala na określenie potrzeb, celów oraz formy pomocy. Może obejmować zarówno zidentyfikowanie trudności, z którymi boryka się Klient jak i sposobów na ich rozwiązanie.

4. Grupa wsparcia – jest formą pomocy psychologicznej. Adresowana jest do osób, które łączą podobne problemy i trudności. Prowadzone przez jedną lub dwie profesjonalnie przygotowane osoby. Udział w spotkaniach polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu, nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się pożytecznymi informacjami, udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego. Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.

5. Szkolenia i warsztaty.
W grupie siła! Nie od dziś wiadomo, że szkolenia, warsztaty i spotkania grupowe są nie tylko okazją do nabycia nowych umiejętności, czy poszerzenia swojej wiedzy, ale stanowią również idealną okazję do wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami.
Pracownia Rozwoju Osobistego jest zarówno miejscem indywidualnych spotkań ze specjalistą, jak i spotkań grupowych. W najbliższej przyszłości przedstawimy Państwu ofertę przeznaczoną dla grup: w formie szkoleń, warsztatów lub spotkań grup tematycznych. Obecnie pracujemy nad przygotowaniem atrakcyjnych programów, a gdy tylko będą gotowe, oferta pojawi się na naszym profilu FB oraz na stronie internetowej.