Tomasz Betcher, Anna Maria Podsiadły, Ewa Ciesielska, Marzena Lebowska
Uwaga: Płatność wyłącznie gotówką.
Rodzaj pomocy/usługiCzas trwaniaCena
Konsultacja psychologiczna50 minut120 zł
Sesja terapii indywidualnej50 minut120 zł
Konsultacja dla pary50 minut160 zł
Sesja terapii dla pary50 minut160 zł
Warsztaty/szkoleniawg ofertywg oferty
Spotkanie grupy tematycznej120 minut30 zł/osobę lub wg oferty