• pro- [łac. pro ‘za’, ‘dla’, ‘na czyjąś korzyść’, ‘w czyjejś obronie’; […] pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie: pozytywny, przychylny, popierający.

O nas

Dowiedz się czym jest Pracownia Rozwoju Osobistego.

PRO jak PROjekt

PRO czyli Pracownia Rozwoju Osobistego.  Ma być dokładnie takim miejscem, jak wskazuje jej nazwa. W dodatku przyjaznym, ciepłym i otwartym na klienta. Miejscem, w którym każdy będzie mógł poszukać tego, co najlepiej posłuży rozwojowi osobistemu lub przybliży do rozwiązania problemów. My jesteśmy od tego, żeby taki rozwój i poszukiwanie rozwiązań ułatwić i wspierać.

PRO jak PROfesjonalnie

PRO nie powstało przypadkiem. Stworzyliśmy je jako grupa profesjonalistów, na bazie zbieranego w różnych miejscach doświadczenia. Choć zdobywaliśmy je przez lata, wciąż podnosimy nasze kwalifikacje zawodowe. PRO to zderzenie naszego doświadczenia i pasji. Zachowujemy najwyższe standardy pracy, będąc jednocześnie elastycznymi i otwartymi na potrzeby klienta.

PRO jak PROsto

Tworząc PRO wiedzieliśmy, że jednym z założeń naszej Pracowni ma być jasność i transparentność. Pracujemy sprawdzonymi metodami, opierając się na przejrzystych zasadach współpracy z klientem. Żadnych ukrytych kosztów dodatkowych i prosty cennik, pozwolą każdemu zorientować się w naszej ofercie. Bez gwiazdek i małego druczku.

Zespół

Zobacz nasz zespół

Pracujemy w czteroosobowym zespole.

Tomasz Betcher

Tomasz Betcher

Pedagog z wykształcenia i zamiłowania. Socjoterapeuta. Absolwent I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Od ponad dziesięciu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z deficytami takimi jak: zaburzenia i trudności w relacjach, traumy wczesnodziecięce, zaburzenia koncentracji i uwagi. Swoje doświadczenie zdobywał w wielu instytucjach, których działalność ukierunkowana […]

Anna Maria Podsiadły

Anna Maria Podsiadły

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się terapią integratywną, ale w szczególności koncentruje się na nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Jest edukatorką w zakresie seksualności. W toku kształcenia ukończyła szereg szkoleń i kursów z zakresu seksualności. Pomaga w kryzysach życiowych, relacjach partnerskich w tym relacjach jednopłciowych, akceptacji […]

Marzena Lebowska

Marzena Lebowska

Psycholog, terapeutka Biofeedback. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Gdańskim. Swoje bogate doświadczenie zawodowe opiera na pracy w takich miejscach jak: przedszkole dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, ośrodek leczenia uzależnień w Gdańsku, Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO, ośrodek interwencji kryzysowej oraz placówka opiekuńczo-wychowawcza. Od piętnastu lat pracuje jako psycholog szkolny, gdzie wspiera uczniów i ich rodziców, a także […]

Ewa Ciesielska

Ewa Ciesielska

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto ukończyła studia magisterskie z pedagogiki. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Pracę terapeutyczną prowadzi w oparciu o założenia Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniu. Praktyk metody Kid’s Skills (metoda oparta na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach do pracy z dziećmi i młodzieżą). Doświadczenie zawodowe zdobywa na co dzień pracując z […]

Oferta

Oferujemy pomoc w pięciu obszarach:

terapia indywidualna

terapia par i małżeństw

pomoc psychologiczna

grupa wsparcia

szkolenia i warsztaty

Sprawdź naszą ofertę.

Lokalizacja