Tomasz Betcher

Tomasz Betcher

Pedagog z wykształcenia i zamiłowania. Socjoterapeuta. Absolwent I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Od ponad dziesięciu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z deficytami takimi jak: zaburzenia i trudności w relacjach, traumy wczesnodziecięce, zaburzenia koncentracji i uwagi. Swoje doświadczenie zdobywał w wielu instytucjach, których działalność ukierunkowana jest na pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej m.in.: poradni leczenia uzależnień, placówce opiekuńczo-wychowawczej, sądzie.
Obecnie pracuje w oparciu o założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR), wykorzystując pełen wachlarz zdobytych przez lata umiejętności i bogatego doświadczenia zawodowego. Praktyk metody pracy z dziećmi i młodzieżą Kids’ Skills – Dam radę. Nieustannie podwyższa swoje kwalifikacje zawodowe.
Na co dzień jest ojcem dwóch żywiołowych i niesfornych chłopców, pisarzem-amatorem oraz miłośnikiem kulinarnych eksperymentów, zafascynowanym lataniem na paralotni.

Telefon: 660-955-956

Anna Maria Podsiadły

Anna Maria Podsiadły

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się terapią integratywną, ale w szczególności koncentruje się na nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Jest edukatorką w zakresie seksualności.
W toku kształcenia ukończyła szereg szkoleń i kursów z zakresu seksualności. Pomaga w kryzysach życiowych, relacjach partnerskich w tym relacjach jednopłciowych, akceptacji orientacji (tożsamości) psychoseksualnej. Poszukuje rozwiązań problemów w związkach partnerskich – zarówno specyficznych dla osób homoseksualnych, jak i tych, które dotyczą większości par. Prowadzi indywidualne konsultacje, terapię par oraz wsparcie dla rodzin osób LGBT. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.
Kocha podróżować, bierze czynny udział a akcjach społecznych i uwielbia swojego psa rasy Mops.

Telefon: 513-600-847

Marzena Lebowska

Marzena Lebowska

Psycholog, terapeutka Biofeedback. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Gdańskim. Swoje bogate doświadczenie zawodowe opiera na pracy w takich miejscach jak: przedszkole dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, ośrodek leczenia uzależnień w Gdańsku, Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO, ośrodek interwencji kryzysowej oraz placówka opiekuńczo-wychowawcza.
Od piętnastu lat pracuje jako psycholog szkolny, gdzie wspiera uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli w trudnym procesie nauczania i wychowywania młodzieży. W ramach projektu „Cyberbullying w szkołach – zrozum, zobacz, reaguj” przeprowadziła szkolenia dla łącznie ponad 300 nauczycieli w województwie pomorskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim.
Na co dzień mama Kuby i Karoliny. Zakochana w żeglarstwie, zafascynowana człowiekiem i jego relacjami ze światem.

Telefon: 513-600-854

Ewa Ciesielska

Ewa Ciesielska

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto ukończyła studia magisterskie z pedagogiki. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Pracę terapeutyczną prowadzi w oparciu o założenia Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniu. Praktyk metody Kid’s Skills (metoda oparta na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach do pracy z dziećmi i młodzieżą).
Doświadczenie zawodowe zdobywa na co dzień pracując z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Swoje umiejętności terapeutyczne rozwija biorąc udział w licznych treningach i szkoleniach. Pracuje pod stałą superwizją.
Prywatnie mama trójki, uwielbia podróżować oraz jeździć na rolkach.

Telefon: 513-600-842

PRO jak PROjekt

PRO czyli Pracownia Rozwoju Osobistego.  Ma być dokładnie takim miejscem, jak wskazuje jej nazwa. W dodatku przyjaznym, ciepłym i otwartym na klienta. Miejscem, w którym każdy będzie mógł poszukać tego, co najlepiej posłuży rozwojowi osobistemu lub przybliży do rozwiązania problemów. My jesteśmy od tego, żeby taki rozwój i poszukiwanie rozwiązań ułatwić i wspierać.